Registers van het WLD

Het ligt in de bedoeling op deze site cumulatieve registers van de drie delen van het WLD aan te bieden, telkens aangevuld na het verschijnen van een nieuwe aflevering.
Hier vindt u:

U kunt in de registers zoeken naar alle begrippen en dialectwoorden, die zijn opgenomen en geregistreerd in het WLD voor de agrarische woordenschat, de niet-agrarische vakterminologieŽn en de algemene woordenschat. Het zoekresultaat bestaat uit het paginanummer van de aflevering en het deel waarin het betreffende begrip, voorzien van alle bijbehorende dialectwoorden, hun uitspraak en hun lokalisering, wordt behandeld.

Register op deel I

Register op deel II
Register op deel III

Homepage van het WLD | Dialectologie-portaal van de KUN