*Alfabetische lijst van de Limburgse plaatsen waar de SGV-enquête werd ingevuld en hun Kloeke-code.

Homepage van het WLD | Dialectologie-portaal van de KUN