Aflevering 1: Vogels

Vogels

1.0 Algemeen

1.0.1 Leeftijd, geslacht

1.0.2 Lichaamsdelen

1.0.3 Gedrag, geluid, verblijf

1.1 Vogels rond huis en tuin

1.1.1 Mussen

1.1.2 Zangers

1.1.3 Kleine insecteneters

1.1.4 Lijsters en spreeuw

1.1.5 Kleine lijsterachtigen

1.1.6 Mezen

1.1.7 Klauteraars

1.1.8 Zwaluwen

1.1.9 Duiven

1.2 Vogels in het bos

1.2.1 Vinken

1.2.2 Spechten

1.2.3 Kraaiachtigen

1.2.4 Overige bosvogels

1.3 Vogels in akker- en weiland

1.3.1 Leeuweriken

1.3.2 Kwikstaarten en piepers

1.3.3 Gorzen

1.3.4 Hoenders

1.4 Roofvogels

1.4.1 Uilen

1.4.2 Arendachtigen en valken

1.5 Watervogels

1.5.1 Eenden

1.5.2 Ganzen en zwanen

1.5.3 Meeuwen

1.6 Vogels in moeras en riet

1.6.1 Plevieren

1.6.2 Grote steltlopers

1.6.3 Rietzangers

1.6.4 Waterhoenders

1.6.5 IJsvogel

Homepage van het WLD | Dialectologie-portaal van de KUN