Welkom!

Op deze site vindt u:

 • de materiaalbases van de verschenen afleveringen deel III, Algemene Woordenschat. Deze bevatten de volledige fonetische documentatie uit de vragenlijsten en de andere bronnen en de precieze geografische indicaties van de gegeven dialectvormen. Ze zijn doorzoekbaar per lemma uit de afleveringen in boekvorm en ook per trefwoord, per plaats, enz.

  Beschikbaar zijn de materiaalbases van de afleveringen:

  WLD III, 1.1, Het menselijk lichaam
  WLD III, 1.2, Beweging en gezondheid
  WLD III, 1.3, Kleding en lichamelijke verzorging
  WLD III, 2.1, De woning
  WLD III, 2.2, Familie en seksualiteit.
  WLD III, 2.3, Eten en drinken
  WLD III, 4.1, Fauna, vogels
  WLD III, 4.2, Fauna, overige dieren
  WLD III, 4.3, Flora
  WLD III, 4.4, De wereld (met illustraties).

 • het register op alle trefwoorden uit de intussen verschenen afleveringen van deel I (de landbouwterminologie) en deel II (de niet-agrarische vakterminologieën) en op alle trefwoorden en lexicale varianten van de afleveringen van deel III (algemene woordenschat).
 • het volledige Limburgse materiaal van de Nijmeegse Vragenlijsten, 1960-2002: het materiaal en een overzicht van de plaatsen waaruit dit enquêtemateriaal is binnengekomen.
 • het volledige Limburgse materiaal van de dialectenquête van Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten (SGV) uit 1914.
 • het net van de ruim 600 plaatsen waar onderzoek is gedaan in de twee provincies Limburg.
 • een bibliografisch overzicht "Limburgse woordenschatverzamelingen en woordstudies"

Op dit moment zijn in bewerking:
 • sprekende kaarten voor Limburg, naar het voorbeeld van de sprekende kaarten op de ReWo-site.

Nieuws:

 • Met ingang van 2004 is Gopher in Groningen de nieuwe uitgever van het WLD, zie de pagina "Bestellen"
 • De registers van trefwoorden zijn aangevuld met de nieuw verschenen afleveringen.

Colofon:

Deze site is gemaakt in opdracht van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en naamkunde, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Laatst bijgewerkt op: 11-06-2008