Achtergrondinformatie over de SGV-Enquête

Inhoud

  1. Korte gebruikershandleiding

  2. Over de SGV-enquête

  3. Alfabetische lijst van Gelderse plaatsen

  4. Zoeken in de SGV-Enquête

1. Korte gebruikershandleiding
NB. Om de opgaven correct op uw scherm te ontvangen, dient u in het bezit te zijn van de fontbibliotheek SIL Encore IPA 93 en deze te installeren op uw computer. Deze fontbibliotheek is gratis te downloaden van www.sil.org.

U vindt hier de volledige invullingen van de SGV-vragenlijsten voor 13 plaatsen in Gelderland, namelijk: Hemmen, Elst, Appeltern, Andelst, Slijk, Ewijk, Neerbosch, Lent, Alphen, Niftrik, Overasselt, Heumen en Groesbeek. De databank kan op twee verschillende wijzen geraadpleegd worden:

De resultaten worden in kolommen gepresenteerd; behalve plaatscode en begrip worden het paginanummer van het cahier, waarin de SGV-enquête is afgedrukt, en natuurlijk de ingevulde dialectopgave aangeboden. De NCDN streeft er naar om ook het zoeken op trefwoord (het vernederlandste woord dat de dialectopgave karakteriseert) mogelijk te maken.

2. Over de SGV-enquête
SGV is de afkorting van een 51 pagina's tellende vragenlijst, die in 1914 door J. Schrijnen m.m.v. J. van Ginneken en J. Verbeeten in druk werd verspreid in de oostelijke helft van Noord-Brabant, Nederlands Limburg en het zuidelijk deel van Gelderland. Het materiaal wordt bewaard bij de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde van de KU Nijmegen.

U vindt hier de volledige invullingen van deze vragenlijsten voor het Gelderse gebied. Er is materiaal beschikbaar voor voor 13 plaatsen in Gelderland, namelijk: Hemmen, Elst, Appeltern, Andelst, Slijk, Ewijk, Neerbosch, Lent, Alphen, Niftrik, Overasselt, Heumen en Groesbeek. Ook het materiaal voor Limburg en Noord-Brabant is via internet toegangelijk.

3. Alfabetische lijsten van plaatsen

Plaatsnaam Kloeke-code
Alphen L 89
Andelst  L 60
Appeltern  L 56
Elst  L 25
Ewijk  L 64
Groesbeek  L 119
Hemmen  L 19
Heumen  L 114
Lent  L 68
Neerbosch  L 66a
Niftrik  L 105
Overasselt  L 111
Slijk  L 62a


4. Zoeken in de SGV-Enquête
Alle informatie gelezen? Ga dan naar deze pagina voor het zoeken in de database van de SGV-Enquête.