De registers op WBD, deel I en deel II.

Deel I over de agrarische woordenschat en deel II over de overige vakterminologieën van het WBD zijn inmiddels afgerond. Van ieder deel zijn er acht afleveringen verschenen. In deel I kwamen zaken aan de orde zoals de boerenbehuizing, de landerijen, het rundvee, het paard en het paardentuig, het varken, het schaap, de geit, het pluimvee, de producten van het vee, de bewerking van het land en de teelt van de gewassen. In deel II zijn de vaktalen behandeld van o.m. de bakker, huisslachter, molenaar, brouwer, smid, loodgieter, koperslager, klokkengieter, diamantbewerker, kaarsenmaker, sigarenmaker, pottenbakker, leerlooier, viller, schoenmaker, gareelmaker, handwever, hoedenmaker, kleermaker, touwslager, timmerman, meubelmaker, rad- en wagenmaker, kuiper, hoepelmaker, klompenmaker, mandenmaker en nóg een aantal kleinere ambachten. Op bijna iedere afzonderlijke aflevering is ook een register verschenen; alleen de laatste twee van deel I hadden nog geen register. 

Op deze site vindt u een cumulatief register op deel I en een cumulatief register op deel II. U kunt daarin zoeken naar alle begrippen en dialectwoorden, die zijn opgenomen en geregistreerd in het WBD voor de agrarische woordenschat en voor de overige vakterminologieën. Het zoekresultaat bestaat uit het paginanummer van de aflevering waarin het betreffende begrip, voorzien van alle bijbehorende dialectwoorden, hun uitspraak en hun lokalisering, werd behandeld.

De afleveringen van deel I en deel II zijn doorlopend genummerd. Voor het terugvinden van de afleveringsnummers wordt hieronder een hulpmiddel opgenomen.

Paginanummers bij het register op deel I, de Agrarische Woordenschat, van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten:

blz. 1-186: aflevering 1: Behuizing en landerijen
blz. 187-276:aflevering 2: Behuizing en landerijen (+ register afl. 1 en 2)
blz. 277-526: aflevering 3: Veeteelt algemeen en rundvee
blz. 527-684: aflevering 4: Het paard
blz. 685-784: aflevering 5: Paardentuig
blz. 785-1152: aflevering 6: Kleinvee, pluimvee en producten van het vee (+ register afl. 3, 4, 5 en 6)
blz. 1153-1386: aflevering 7: Ploegen, bemesten, eggen, spitten etc.
blz. 1387-1486: aflevering 8: Teelt en verzorging van de gewassen

In het register op deel II, Niet-agrarische vakterminologieën, van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten zijn de paginanummers voorzien van het nummer van de betreffende aflevering.

 

Homepage van het WBD | Dialectologie-portaal van de KUN