Aflevering 3.4.3: Flora

1. Plantaardig leven in het algemeen

1.1 Algemeen

1.2 Plantendelen

2. Bomen en struiken

2.1 Algemeen

2.2 Soorten bomen

2.3 Soorten struiken

3. Planten en bloemen

3.1 Algemeen

3.2 Planten van bos en bosrand

3.3 Planten van akkers en wegkanten

3.4 Planten van heide en droog en schraal grasland

3.5 Planten van beemden en moeras en in het water

4. Zwammen en mossen

4.1 Algemeen

4.2 Soorten paddestoelen