Aflevering 3.4.2: Fauna, overige dieren

1. Zoogdieren in het wild

1.0 Algemeen

1.1 Kleine schadelijke dieren

1.2 Kleine niet schadelijke dieren

1.3 Inheemse roofdieren

1.4 Jachtwild

2. Vissen

2.0 Algemeen

2.1 Zoetwatervissen

3. Reptielen en amfibieën

3.1 Reptielen

3.2 Amfibieën

4. Insecten en andere kleine beestjes

4.0 Algemeen

4.1 Vliegende insecten

4.2 Kevers

4.3 Larven

4.4 Wormen en slakken

4.5 Andere lopende en kruipende beestjes