Aflevering 3.4.1: Vogels

1.0 Algemeen

1.0.1 Algemene benamingen, leeftijdsstadia

1.0.2 Lichaamsdelen en lichamelijke kenmerken

1.0.3 Gedrag, geluid, verblijf

1.1 Vogels rond huis en tuin

1.1.1 Mussen

1.1.2 Zangers

1.1.3 Kleine insecteneters

1.1.4 Lijsters en spreeuw

1.1.5 Kleine lijsterachtigen

1.1.6 Mezen

1.1.7 Klauteraars

1.1.8 Zwaluwen

1.1.9 Duiven

1.2 Vogels in het bos

1.2.1 Vinken

1.2.2 Spechten

1.2.3 Kraaiachtigen

1.2.4 Overige bosvogels

1.3 Vogels in akker- en weiland

1.3.1 Leeuweriken

1.3.2 Kwikstaarten en piepers

1.3.3 Gorzen

1.3.4 Hoenders

1.4 Roofvogels

1.4.1 Uilen

1.4.2 Arendachtigen en valken

1.5 Watervogels

1.5.1 Eenden

1.5.2 Ganzen en zwanen

1.5.3 Meeuwen en sternen

1.6 Vogels in moeras en riet

1.6.1 Kleine steltlopers

1.6.2 Grote steltlopers

1.6.3 Rietzangers

1.6.4 Futen en rallen

1.6.5 IJsvogel